Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 90 24 15 23

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Morten Sonniks