Tittel

Fungerende avdelingsdirektør

Telefon

+47 97 08 25 41

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Morten Tjessem