Tittel

Avdelingsdirektør

Telefon

+47 97 08 25 41

Enhet

IMDi Øst

Morten Tjessem