Mubarak Mohamed Omer

Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

41 21 79 90

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Mubarak Mohamed Omer