Tittel

Rådgiver

Telefon

46 63 56 99

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Nora Hidoussi