Tittel

Regiondirektør

Telefon

+47 90 72 12 39

Enhet

IMDi Vest

Ohene Aboagye