Tittel

Fagdirektør

Telefon

+47 90 72 12 39

Enhet

Direktørens stab

Ohene Aboagye