Olga May Løvdal-Frantzen

Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

45 74 97 39

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Olga May Løvdal-Frantzen