Rasa Tomkeviciene

Tittel

Ekstern konsulent

Telefon

46 58 87 40

Enhet

Analyse- og mangfoldsavdelingen

Rasa Tomkeviciene