Rebecca Tangen Annesdatter

Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

40 80 60 24

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Rebecca Tangen Annesdatter