Tittel

Assisterende regiondirektør

Telefon

45 83 07 70

Enhet

IMDi Øst

Ritika Dhall