Tittel

Assisterende regiondirektør

Telefon

+47 99 29 34 33

Enhet

IMDi Nord

Roger Trygve Solstad