Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 94 16 69 63

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Rune Andersen