Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 46 82 45 37

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Rune Gjerdevik