Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

46 43 20 60

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Sadegh Nazarzadeh