Tittel

Rådgiver

Telefon

45 87 75 45

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Sanjin Kazagic