Sigrid Roen Hansen

Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

41 36 40 68

Enhet

Divisjon bosetting og kvalifisering

Sigrid Roen Hansen