Silje Viken Larssen

Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

97 71 46 56

Enhet

Divisjon bosetting og kvalifisering

Silje Viken Larssen