Sissel Gjermo

Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

40 43 52 38

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Sissel Gjermo