Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

48 50 82 20

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Sturla R Valderaune