Tobias Vigmostad

Tittel

Ekstern konsulent -Regelanalytiker

Telefon

45 88 49 73

Enhet

Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen

Tobias Vigmostad