Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

41 23 26 70

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Tone M. Skollingsberg Katralen