Tittel

Prosjektleder konseptfase ny lov om integrering

Telefon

95 94 17 03

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Torstein Oppedal