Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

48 50 55 20

Enhet

Økonomi- og driftsavdelingen

Trine Olsen