Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

48 50 55 20

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Trine Olsen