Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

+47 95 45 24 78

Enhet

Analyse- og mangfoldsavdelingen

Ubah A. Aden