Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

+47 95 45 24 78

Enhet

IMDi Øst

Ubah A. Aden