Vafa Bakkalar

Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

41 65 73 36

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Vafa Bakkalar