Zoya Shah

Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

45 72 72 17

Enhet

Divisjon økonomi og IT

Zoya Shah