Informasjon om koronasituasjonen på flere språk

Mange innvandrere kan ikke norsk godt nok og har derfor behov for informasjon på ulike språk. Vi samlet noen nyttige nettsider på andre språk og oppfordrer til å spre informasjonen så bredt som mulig.

Nytt om søknadsfrist for tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker

Situasjonen med koronapandemien medførte at det ble gitt automatisk søknadsfrist for søknader fra 12.03.20 – 15.05.20. Søknader som har hatt søknadsfrist i denne perioden må sendes til IMDi innen 15.07.20. Hvis ikke må det søkes om utsettelse av søknadsfrist på ordinær måte, og innen 15.07.20. Søknader som har søknadsfrist etter 15.05.20 må søke om utsatt søknadsfrist på ordinær måte. Vi anbefaler bruk av SvarUt/Inn.

Følg med på oppdateringer på denne siden

Deltakelse i ordningene i introduksjonsloven

Fra og med 11. mai kan voksenopplæringer og andre som gir opplæring i ordningene etter introduksjonsloven åpne igjen, og dette vil skje gradvis i tiden framover ettersom opplæringsstedene har gjennomført de nødvendige forberedelsene. Det vil fortsatt være tiltak som ikke kan gjennomføres. Kommunene må dermed gjøre sitt beste for å gi deltakere i ordningene etter introduksjonsloven et fullverdig tilbud.

Les mer

Bosetting av flyktninger

IMDi viser til regjeringens tiltak som blir iverksatt for å begrense videre smittespredning av koronaviruset. IMDi har i samråd med UDI besluttet at ankomst av overføringsflyktninger stanses inntil videre. Kommuner oppfordres til å bosette flyktninger fra mottak så fremt det er mulig.

Les mer

Styrker korona-informasjon til innvandrergrupper med 10 millioner

Regjeringen ønsker å nå ut med mer informasjon om covid-19 til innvandrerbefolkningen og foreslår en ekstraordinær økning på 10 millioner kroner til informasjonsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Les mer

Styrker korona-informasjonen til innvandrergrupper

Regjeringen har bevilget 6,6 millioner kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner for informasjonsarbeid om korona-viruset til innvandrerbefolkningen. Pengene fordeles til Røde Kors, Caritas, Norske Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp. Dette er organisasjoner som har kapasitet og nettverk som trengs for å bidra med informasjonstiltak om Covid-19-viruset i innvandrerbefolkningen.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Nytt tolkeregister sikrer god kommunikasjon i krisetider

25. mars lanserer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) et nytt og brukervennlig tolkeregisterDet nasjonale registeret inneholder en oversikt over rundt 1000 kvalifiserte tolker som kan tolke nærmere 70 språk. Her kan alle enkelt finne tolker til bruk i møte med blant annet offentlige kontorer, barnehage, skole, lege eller tannlege.

Les mer

IMDis minoritetsrådgivere er fortsatt på jobb

Stengte skoler kan gjøre situasjonen ekstra vanskelig for unge utsatt for negativ sosial kontroll. IMDis minoritetsrådgivere gjør nå sitt beste for å fortsatt kunne være til stede for dem som trenger noen å snakke med.

Les mer

Arrangementer i år er avlyst/utsatt/endret

Flere av IMDis arrangementer i 2020 er avlyst/utsatt. Hold deg oppdatert på våre kurs- og arrangementssider.

Fant du det du lette etter?