IMDi og korona-situasjonen

Vi forholder oss til helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Alle ansatte med hjemmekontor kan fortsatt kontaktes på e-post og telefon. Les mer om hvordan situasjonen påvirker ulike sider av IMDis arbeid. Informasjonen oppdateres fortløpende.

Sist oppdatert: 30. september 2020

Korona-informasjon på ulike språk

Innvandrere som ikke forstår tilstrekkelig norsk har behov for informasjon på andre språk. Vi har samlet korona-informasjon på ulike språk fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre, og oppfordrer til å spre informasjonen så bredt som mulig.

Bosetting av flyktninger

Som følge av at behovet for å bosette flyktninger i 2020 har gått ned, har kommunene fått brev om å bosette færre flyktninger i år (justert anmodning). IMDi vil ta grep for å øke sannsynligheten for at kommunene får brukt de bosettingsplassene som gjenstår.

Les mer

Hjelpeliste for bosetting av overføringsflyktninger under koronasituasjonen

IMDi har i samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI), Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon (KS) og utvalgte kommuner utarbeidet en hjelpeliste for bosetting av overføringsflyktninger i forbindelse med koronasituasjonen. Listen dekker tidspunktet fra før innreise til Norge frem til opphør av karantenetid, og har som mål å være til støtte for kommunene i bosettingsarbeidet.

Les mer

456 millioner til flyktninger og nyankomne innvandrere

Koronakrisen har rammet flyktninger og nyankomne innvandrere hardt. Regjeringen foreslår derfor en tiltakspakke på 456 millioner kroner for å gi dem mer hjelp og bedre kompetanse, slik at de kan ta del i arbeidsmarkedet så fort som mulig.

Les mer på regjeringen.no

Introduksjonslovens ordninger - veiledning til midlertidig lov som følge av korona-situasjonen

For å avhjelpe konsekvensene av korona-situasjonen har det blitt vedtatt en midlertidig lov om tilpasninger til introduksjonsloven. Kapittel 2 har trådt i kraft og vil oppheves 1. november, og kapittel 1 gjelder fra 1. august og frem til Kongen beslutter at det skal oppheves. IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge utarbeidet en veiledning til den midlertidige loven.

Les mer

Nytt om søknadsfrist for tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker

Situasjonen med koronapandemien medførte at det ble gitt automatisk søknadsfrist for søknader fra 12.03.20 – 15.05.20. Søknader som har hatt søknadsfrist i denne perioden må sendes til IMDi innen 15.07.20. Hvis ikke må det søkes om utsettelse av søknadsfrist på ordinær måte, og innen 15.07.20. Søknader som har søknadsfrist etter 15.05.20 må søke om utsatt søknadsfrist på ordinær måte. Vi anbefaler bruk av SvarUt/Inn.

Følg med på oppdateringer på denne siden

Styrker korona-informasjon til innvandrergrupper med 10 millioner

Regjeringen ønsker å nå ut med mer informasjon om covid-19 til innvandrerbefolkningen og foreslår en ekstraordinær økning på 10 millioner kroner til informasjonsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Les mer

Styrker korona-informasjonen til innvandrergrupper

Regjeringen har bevilget 6,6 millioner kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner for informasjonsarbeid om korona-viruset til innvandrerbefolkningen. Pengene fordeles til Røde Kors, Caritas, Norske Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp. Dette er organisasjoner som har kapasitet og nettverk som trengs for å bidra med informasjonstiltak om Covid-19-viruset i innvandrerbefolkningen.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Nytt tolkeregister sikrer god kommunikasjon i krisetider

25. mars lanserer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) et nytt og brukervennlig tolkeregister. Det nasjonale registeret inneholder en oversikt over rundt 1000 kvalifiserte tolker som kan tolke nærmere 70 språk. Her kan alle enkelt finne tolker til bruk i møte med blant annet offentlige kontorer, barnehage, skole, lege eller tannlege.

Les mer

IMDis minoritetsrådgivere er fortsatt på jobb

Stengte skoler kan gjøre situasjonen ekstra vanskelig for unge utsatt for negativ sosial kontroll. IMDis minoritetsrådgivere gjør nå sitt beste for å fortsatt kunne være til stede for dem som trenger noen å snakke med.

Les mer

Arrangementer i år er avlyst/utsatt/endret

Flere av IMDis arrangementer i 2020 er avlyst/utsatt. Hold deg oppdatert på våre kurs- og arrangementssider.

Fant du det du lette etter?