Informasjon om koronaviruset på flere språk

Mange innvandrere kan ikke norsk godt nok og har derfor behov for informasjon på ulike språk. Vi samlet noen nyttige nettsider på andre språk som du som er er offentlig ansatt eller frivilling kan benytte og videreformidle.

Nytt tolkeregister sikrer god kommunikasjon i krisetider

25. mars lanserer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) et nytt og brukervennlig tolkeregisterDet nasjonale registeret inneholder en oversikt over rundt 1000 kvalifiserte tolker som kan tolke nærmere 70 språk. Her kan alle enkelt finne tolker til bruk i møte med blant annet offentlige kontorer, barnehage, skole, lege eller tannlege.

Les mer

Deltakelse i ordningene i introduksjonsloven

Nå som voksenopplæringer, offentlige kontorer og andre arbeidsplasser holder stengt, er det mange kommuner og deltakere som ikke får oppfylt pliktene og rettighetene sine etter introduksjonsloven. Kunnskapsdepartementet jobber med å få vedtatt nødvendige unntaksbestemmelser for å regulere denne situasjonen.

Les mer

IMDis minoritetsrådgivere er fortsatt på jobb

Stengte skoler kan gjøre situasjonen ekstra vanskelig for unge utsatt for negativ sosial kontroll. IMDis minoritetsrådgivere gjør nå sitt beste for å fortsatt kunne være til stede for dem som trenger noen å snakke med.

Les mer

Stans i bosetting av flyktninger

IMDi viser til regjeringens siste tiltak av 12.3.2020 som blir iverksatt for å begrense videre smittespredning av koronaviruset. IMDi har i samråd med UDI besluttet at ankomst av overføringsflyktninger og bosetting av flyktninger fra asylmottak inntil videre stanses.

Kommuner som har spørsmål om bosetting kan kontakte IMDi på tlf. 40 00 19 60.

Les mer

Utsatt søknadsfrist for tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker

I perioden hvor det er mange som benytter hjemmekontor på grunn av koronaviruset så opplever vi en begrenset kapasitet i offentlig sektor. IMDi gir derfor automatisk utsettelse på søknadsfristen for dette tilskuddet. Det gjelder fra dato 12.03.2020, og inntil ny beskjed gis.

Følg med på oppdateringer på denne siden

Arrangementer i vår er avlyst

Flere av IMDis arrangementer i vår er avlyst/utsatt. Det er foreløpig uvisst hva som skjer med arrangementer etter dette. Hold deg oppdatert på våre kurs- og arrangementssider.