Norske myndigheter har gjort tilgjengelig informasjon på en rekke språk. Vi har samlet disse nettressursene og oppfordrer til å spre informasjonen så bredt som mulig.

Kjenner du til flere ressurser? Gi oss gjerne beskjed, skriv til nettredaksjonen@imdi.no.