Tidspunkt

21. november 2018 09.00-16.00 Legg i kalender

Sted

Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

Arrangør

IMDi

Pris

Arrangementet er gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 1. november 2018

Frivillige organisasjoner, frivillig arbeid og sivilsamfunn har stor betydning for integreringen i lokalsamfunn. Lokale frivillige bidrar på ulike måter med å styrke nyankomne innvandreres tilhørighet til, og deltakelse i, det norske samfunnet. Økt samarbeid mellom kommuner og lokal frivillighet på integreringsfeltet er enda viktigere nå med mange nybosatte flyktninger i kommunene.

På IMDis frivillighetskonferanse kan du få mer kunnskap om hvordan ulike kommuner involverer sivilsamfunnet i integreringsarbeidet. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpner konferansen.

Påmelding er nå åpen. Program kommer.

Kontakt

 Har du spørsmål? Ta kontakt med Hamzah Nordahl-Rajpoot i IMDi (e-post hnr@imdi.no eller mobil 45 83 07 16)