Tidspunkt

21. november 2018 08.30-16.00 Legg i kalender

Sted

Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

Arrangør

IMDi

Pris

Arrangementet er gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 9. november 2018

Hvem kan delta? 

Konferansen er først og fremst for kommuneansatte som jobber innen frivillighets- eller integreringsfeltet. Frivillige organisasjoner er også velkomne. 

Program

08:30 – Registrering

09:00 – Åpning v/ Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister

09:10 – Velkommen v/ Libe Rieber-Mohn, direktør Integrerings- og     mangfoldsdirektoratet (IMDi)

09:20 – Sosialt entreprenørskap som verktøy for bærekraftig integrering i kommunene v/Camilla Bilstad Johannessen, prosjektleder i Vintage Baby

09:45 – Samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører i utsatte områder v/ Sarah Prosser, spesialrådgiver Byrådsavdeling for byutvikling og stifter av Tøyen Unlimited

10:10 – Pause

10:30 – Samspill med frivillig sektor – et nødvendig gode i integreringspolitikken v/ Bjørn Lindstad, politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge

10:50 – Flekkefjord kommunes samarbeid med frivilligheten i integreringsarbeidet v/ Marianne Hafte, daglig leder i Flekkefjord frivilligsentral

11:10 – Panelsamtale med innledere og åpent for spørsmål fra salen 

11:50 – Lunsj

12:50 – Tillit og medborgerlig engasjement v/ Dag Wollebæk, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning

13:10 – Folk møtes: Ressurser i samspill – biblioteket som brobygger
- Reidun Brinchmann, virksomhetsleder Kultur og bibliotek Froland
- Geir Hortemo, prosjektleder Folk møtes Tvedestrand
- William Alhenane, prosjektmedarbeider Folk møtes Froland

13:30 – Multicultura Harstad v/ Torunn Nilssen, styreleder i Multicultura Harstad

13:50 – Forskjellige former for sosialt engasjement v/ Cindy Horst, forskningssjef ved PRIO

14:10 – Pause med forfriskninger

14:25 – Panelsamtale med innspill fra salen: Hvordan kan kommunen stimulere til økt deltakelse i sivilsamfunnet blant flyktninger og innvandrere?
- Reidun Brinchmann, Folk Møtes
- Torunn Nilssen, Multicultura Harstad
- Jamal A. Mohamud, Sølvberget bibliotek og kulturhus
- Cindy Horst, PRIO

15:00 Avslutning

Konferansier: Lubna Jaffery, seniorrådgiver i IMDi

Kontakt

 Har du spørsmål? Ta kontakt med Hamzah Nordahl-Rajpoot i IMDi (e-post hnr@imdi.no eller mobil 45 83 07 16)