Rapportlansering: Tolkemonitor LOV 2022

Vi inviterer til lansering av rapporten Tolkemonitor LOV som ser på hvorvidt tolkelovens bestemmelser implementeres og etterleves av offentlige organer.

Sist oppdatert: 22. september 2023

Tidspunkt

27. september 2023 14.00-15.30 Legg i kalender

Sted

Kulturhuset i Oslo, boksen, Youngsgate 6 Se på kart

Arrangør

IMDi

Pris

Gratis

Arrangementet vil bli tolket til tegnspråk og strømmes via lenken nederst på denne siden. 

Om rapporten

Rapporten Tolkemonitor LOV er en indikatormåling for offentlige organers etterlevelsen av tolkeloven i 2022. Rapporten besvarer blant annet følgende spørsmål:

  • Tildeles tolkeoppdragene i offentlig sektor til kvalifiserte tolker, jf. § 7? 
  • Har offentlige organer retningslinjer for bestilling og bruk av tolk, jf. § 9? 
  • Blir det ført tilsyn med offentlige virksomheters etterlevelse av tolkeloven, jf. § 12? 

Som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, har IMDi fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å måle offentlige organers etterlevelse av tolkeloven og offentlige organers språkbehov. Oppdraget løses gjennom et todelt prosjekt: Tolkemonitor LOV omhandler offentlige organers etterlevelse av tolkeloven, og Tolkemonitor SPRÅK måler utvikling i offentlige organers tolkebehov på ulike språk. Prosjektet utføres av Agenda Kaupang og Oslo Economics.

Program

13.30 Dørene åpner - enkel servering

14.00 Velkommen v/ IMDi

14.10 Presentasjon av tolkemonitor lov v/ Agenda Kaupang

15.00 Panelsamtale

15.30 Slutt

Fant du det du lette etter?