Tidspunkt

21.-22. oktober 2019 Legg i kalender

Sted

Radisson Blu Oslo Plaza

Arrangør

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

På samlingen vil du bli kjent med arbeidet som gjøres i kommuner, som kan vise til til gode resultater ved bosetting og integreringsarbeid med flyktninger. Du vil også få bedre kjennskap til hvordan tidlig innsats kan bidra til gode resultater i bosettingsarbeidet. I tillegg vil programmet inneholde faglige og dagsaktuelle innlegg fra aktuelle foredragsholdere i IMDI og andre instanser. 

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer til høsten.