Om malen

Alle deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæringen skal ha en individuell plan. Planen skal si noe om mål med deltakerens program og opplæring, og hvilke aktiviteter og tiltak som må til for å nå disse.

Her kan du laste ned to maler for individuell plan som IMDi har utarbeidet sammen med Kompetanse Norge. Den ene malen er laget for personer som deltar i introduksjonsprogram, og den andre for personer som deltar kun i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Malene finnes både på bokmål og nynorsk. 

Det er frivillig for kommunen å bruke denne malen. Hvis kommunen ikke bruker malen, må kommunen fortsatt lage en individuell plan som minst inneholder opplysninger om programmets start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet.

På denne siden kan du også laste ned veiledning til kommunen for utarbeidelse av individuell plan, samt veiledning til deltakere på flere språk.

Last ned mal for individuell plan

Last ned veiledning til kommunen

Last ned veiledning til deltakeren på flere språk

Fant du det du lette etter?