Medvirkende på scenen:

IMDis årskonferanse 2023

Sist oppdatert: 25. oktober 2023

Libe Rieber-Mohn, direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)01 Libe Rieber-Mohn, direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).png

Libe Rieber-Mohn (1965) har vært direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet siden 2016 og har erfaring fra akademia, offentlig sektor og politikk. Hun er utdannet sosiolog med grad fra Universitet i Oslo.

Hun har jobbet som vitenskapelig assistent ved Institutt for Samfunnsforskning, vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og varaordfører i Oslo. Under pandemien ledet Libe to ekspertgrupper for å begrense smitte i innvandrerbefolkningen.

Foto: Beate Willumsen

Tonje Brenna, statsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)02 Tonje Brenna, statsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).png

Tonje Brenna tiltrådte tidligere denne måneden som Arbeids- og inkluderingsminister med ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner, velferd og inkludering. Tonje var kunnskapsminister fra 14. oktober 2021 frem til oktober 2023.

Før dette var hun fylkesrådsleder i Viken. Tidligere har hun vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor under Stoltenbergs andre regjering.

Foto: Ilja C. Hendel

Kjetil Vevle, statssekretær, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)03 Kjetil Vevle, statsekretær, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).png

Kjetil ble utnevnt som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 16. oktober 2023. Han har tidligere jobbet i Norsk Hydro, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Public Services International, Fagforbundet og ZERO. Av politisk erfaring har han bl.a. vært sentralstyremedlem i AUF og leder av AUF i Hordaland, og bystyremedlem i Bergen for Arbeiderpartiet.

Vevle har studert administrasjon- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og PR- og kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og på Statsministerens kontor i perioden fra regjeringen tiltrådte 14. oktober 2021.

Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Frode Forfang, direktør Utlendingsdirektoratet (UDI) 04 Frode Forfang, direktør Utlendingsdirektoratet (UDI) .png

Frode Forfang har siden 2012 væt direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI). Han er cand.mag. fra Universitetet i Oslo og en master i statsvitenskap fra London School of Economics and Political Science.

Forfang var statssekretær for Arbeiderpartiet i Thorbjørn Jaglands regjering.

Foto: UDI

Cecilie Hellestveit, jurist og samfunnsviter, UiO og Folkerettsinstituttet 05 Cecilie Hellestveit, jurist og samfunnsviter, UiO og Folkerettsinstituttet.png

Cecilie er jurist, konfliktforsker og folkerettsekspert tilknyttet UiO og Folkerettsinstituttet, med doktorgrad i krigens folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hennes fagekspertise er krig, fred og folkerett, og hun arbeider både med folkerettsregimer og normutvikling, samt analyse av væpnede konflikter og konflikt-dynamikk. Cecilie snakker russisk, arabisk, spansk, fransk og noe tysk.

Foto: Erik Hannemann

Vilde Hernes, seniorforsker, NIBR ved OsloMet  06 Vilde Hernes, seniorforsker, NIBR ved OsloMet.png

Vilde er seniorforsker ved NIBR, OsloMet. Hun forsker på politikkutvikling, styring og koordinering av integrerings- og innvandringsfeltet, både i et norsk, nordisk og europeisk perspektiv.

Hun leder også flere større forskningsprosjekt om ukrainske flyktninger i Norge og Europa.

Foto: Sonja Balci

Saera Khan, foredragsholder07 Saera Khan, foredragsholder.png

Saera jobber i dag som selvstendig næringsdrivende. Hun er profesjonell foredragsholder, kursholder, konsulent og jobber aktivt med styrearbeid.

Saera har en mastergrad innen innovasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI og Berkeley University. Hun har spesialkompetanse på strategisk kommunikasjon og PR, innovasjon, ledelse og forretningsutvikling. Hun har tidligere jobbet som kundedirektør i IPSOS, et av verdens største analyseselskaper. Saera har over 15 års erfaring som politiker, både fra Oslo bystyre og Stortinget. Hun har vært en profilert debattant og aktiv talsperson i media.

Foto: www.saerakhan.no

Sveinung Skule, direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK dir)08 Sveinung Skule, direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK dir).png

Sveinung har lang erfaring fra ledelse av forsking og forvaltningsvirksomhet innenfor høyere utdanning og kompetansepolitikk. Han har tidligere vært forskningsleder i Fafo, og forskingsdirektør ved Høgskolen i Oslo, nå OsloMet. I perioden 2010–2020 var han direktør for NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Sveinung har også vært avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, med ansvar for kompetansepolitikk, og direktør for Kompetanse Norge. Han leier det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget .

Foto: NIFU

Oleksandra Deineko, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet  09 Oleksandra Deineko, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet  .png

Oleksandra er sosiolog og førsteamanuensis ved Sosiologisk Fakultet V.N. Karazin Kharkiv Nasjonale Universitet.

Nå er hun gjesteforsker ved By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) OsloMet og ukrainsk flyktning.

Foto: privat.

Mari Trommald, fagsjef i KS10 Mari Trommald, fagsjef i KS.png

Mari er fagsjef i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS). Hun er utdannet lege og har en medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Tidligere var hun direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fra 2010 til 2022. Hun har også vært ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Foto: KS

Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør i NAV11 Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør i NAV.png

Hans Christian er en norsk tjenestemann som har hatt flere lederstillinger i offentlig forvaltning. Siden 2020 er han direktør for Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Hans Christian har vært en aktiv deltaker i debatten rundt utviklingen av statsadministrasjonen i Norge, og de sektorene han har arbeidet i. Han tok i 2017 blant annet til orde for å begrense advokaters taushetsplikt i komplekse skattesaker, et forslag som ble fulgt opp av et offentlig utvalg i 2019.

Foto: NAV

Ulf Andersen , statistikksjef i NAV12 Ulf Andersen, statistikksjef i NAV.png

Ulf har vært statistikksjef i NAV i 9 år, med øverste ansvar for alt etaten produserer og publiserer av statistikk.

Tidligere har han blant annet vært administrerende direktør i MMI, nå Ipsos. Han er en mye brukt foredragsholder, og talsperson for NAV i media.

Foto: NAV.

Grete Brochmann, professor, Universitet i Oslo (UiO)13 Grete Brochmann, professor, Universitet i Oslo (UiO).png

Grete er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker om internasjonal migrasjon, innvandringspolitikk og flerkulturelle samfunn, og hatt mange forskningspolitiske verv i Norge og internasjonalt.

Brochmann har sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg, og hun har ledet to velferds og migrasjonsutvalg, NOU 2011:7 og NOU 2017:2. Hun er også leder i Fritt Ords styre.

Foto: UiO

Zaineb Al-Samarai, president Norsk Idrettsforbund og olympiske paralympiske komité (NIF)14 Zaineb Al-Samarai, president Norsk Idrettsforbund og olympiske paralympiske komité (NIF).png

Zaineb er en norsk idrettsleder og politiker. I juni 2023 ble hun valgt inn som president i Norges Idrettsforbund (NIF). Zaineb er født i Irak og kom til Norge som flyktning som sjuåring. Hun spilte fotball for Holmlia og Kolbotn som aktiv utøver.

Hun ble i 2015 styreleder i Holmlia sportsklubb og senere nestleder i Vålerenga Fotball. I 2019 ble hun valgt inn som styremedlem i NIF.

Foto: Andrine Davidsen

Manne Gerell, universitetslektor Universitetet i Malmø (MAU) og Universitetet i Oslo (UiO)15 Manne Gerell, universitetslektor Universitetet i Malmø (MAU) og Universitetet i Oslo (UiO).png

Manne er førsteamanuens ved Malmö Universitet. Han er også tilknyttet Universitetet i Oslo, der han jobber med kriminell eksponering i sårbare områder under Torbjørn Skardhamar.

Han leder flere forskningsprosjekter i Malmø som blant annet handler om politiets forebyggingsarbeid, utrygghetens geografi, situasjonell forebygging i utsatte områder og kameraovervåkning.

Foto: MAU

Håvard Kleppa, senior kommunikasjonsrådgiver, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) 16 Håvard Kleppa, senior kommunikasjonsrådgiver, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) .png

Håvard er senior kommunikasjonsrådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han har tidligere jobbet som journalist i riksdekkende radio og tv, og som rådgiver i kommunikasjonsbyrå.

Håvard er utdannet ved Høgskolen i Volda og Universitetet i Oslo.

Foto: AID

Ola Mannsåker, leder for bydelsutvalget Søndre Nordstrand17 Ola Mannsåker, leder for bydelsutvalget Søndre Nordstrand.png

Ola har vært bosatt i Oslo siden 1990 og i bydel Søndre Nordstrand fra 2000, der familien hans bor og barna vokser opp.

Ola har vært gruppeleder i bydelsutvalget (BU) (2007-2011) og har vært leder av BU fra 2019.

Han har hovedfag i statsvitenskap, med ulike støttefag som økonomi, offentlig adm. og språk (tysk) 

Ola har vært politisk rådgiver på Stortinget (2003-2009) og direktør i Oslo kommune (2009-20015), samt hatt ledende stillinger i privat næringsliv.

Foto: privat

Jon Rogstad, forsker I, NOVA, OsloMet18 Jon Rogstad, forsker I, NOVA, OsloMet.png

Jon er forsker I på NOVA, OsloMet. Han er dr. polit. i sosiologi (2000), og har bred erfaring fra studier innen migrasjons- og integreringsforskning med særlig fokus på diskriminering, mangfold og rekruttering i arbeidslivet.

For tiden leder han et stort prosjekt om diskriminering av muslimer, som er et prosjekt som springer ut av regjerings handlingsplan.

Foto: NOVA/OsloMet 

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør, NHO Service og Handel (NHO)

19 Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør, NHO Service og Handel (NHO) (1).png

Anne-Cecilie er en norsk organisasjonskvinne med bred nasjonal og internasjonal ledererfaring fra medlemsorganisasjoner, arbeidslivspolitikk og innen helse/utvikling.

Hun er administrerende direktør i NHO Service og Handel og styreleder i FN-sambandet.

Anne-Cecilie har vært generalsekretær i Leger Uten Grenser, viseadministrerende direktør på Lovisenberg Diakonale Sykehus, politisk rådgiver for daværende helse- og omsorgsminister, Ansgar Gabrielsen, og spesialrådgiver for internasjonalt samarbeid ved Byrådslederens avdeling i Oslo kommune. Kaltenborn har også jobbet ved Det norske generalkonsulatet i Shanghai, og som journalist i NRK.

Hun har hovedfag fra Universitetet i Oslo, og har tatt Forsvarets Høyskoles Sjefskurs.

Kaltenborn har cand.mag og hovedfag fra Universitetet i Oslo, som inkluderer fransk og europeisk statsvitenskap og politikk ved Institut d'Etudes Politiques de Paris.

Foto: Jon Amundsen /NHO

Hanne C. Kavli, forskningssjef, Fafo  

20 Hanne C. Kavli, forskningssjef, Fafo (1).png

Hanne er seniorforsker og forskningssjef ved Fafo med innvandring og integrering som spesialområde. Hun har studert temaer som bosettings- og integreringspolitikk, fattigdom, familiepraksiser og kjønnslikestilling, og innvandreres deltakelse i arbeidslivet.

Nå arbeider hun blant annet med omfattende studie av hvordan nyankomne flyktninger i henholdsvis Danmark og Norge opplever møtene med velferdsstatens ulike tjenester og aktører.

Foto: fafo

Julie Lødrup, førstesekretær LO21 Julie Lødrup, førstesekretær LO.png

Julie er LOs førstesekretær, gjenvalgt på LO-kongressen 2022.

Julie har en master i Politics and Government in the European Union fra London School of Economics and Political Science. Hun har tidligere vært forbundssekretær I NTL og daglig leder i tankesmien Manifest.

Hun har politisk erfaring som aktiv i Arbeiderpartiet. Julie har vært generalsekretær i AUF, politisk rådgiver i Kulturdepartementet og har sittet i bystyret i Oslo.

Foto: Trond Isaksen

Kevin Rydland, leder, Zebra Consulting22 Kevin Rydland, leder, Zebra Consulting.png

Kevin er utdannet sivil ingeniør med master i industriell økonomi ved Universitet I Stavanger (UiS).

Han er nå leder i Zebra Consulting, som er et IT-konsulent startup med kontorer i Stavanger, Oslo og Trondheim. Virksomheten har en klar og tydelig inkluderings- og mangfoldsstrategi som er blitt utformet sammen med Kimiya Sajjadi, som også sitter i styret.

Kevin er 31 år, nylig gift og har en gutt på 1 år. Han bor på Madla i Stavanger. Hans mor er fra Fitjar og hans far er fra Sri Lanka, og de møttes på sykepleier studie i Bergen.

Foto: zebraconsulting.no

Øyvind Bang-Olsen, kommunedirektør, Kinn kommune

23 Øyvind Bang-Olsen, kommunedirektør, Kinn kommune.png

Øyvind er kommunedirektør i Kinn kommune sidan 2022, før det var han plansjef i kommunen frå 2021 til 2022.

Han har erfaring som rådmann, kommunalsjef og næringsutviklar.

Foto: NIFU 

Arild Melvær, pensjonert leder for Innvandrersenteret i Kinn kommune24 Arild Melvær, pensjonert leder for Innvandrersenteret i Kinn kommune (1).png

Arild var flyktningkonsulent Flora kommune fra 1987 - 2002, berre avbrote av eitt års vikariat som kultursjef.

Han er medstiftar og har mange år i arbeidsutvalget i faglig forum for kommunalt flykningarbeid, FFKF.  Fra 2002 var han dagleg leiar i KF Innvandrarsenteret i Flora, og frå 2020 i Kinn utdannings- og ressurssenter KF (KURS KF), før han pensjonerte seg i 2021.

Foto: Privat

IMDis Ungdomspanel25 IMDis Ungdomspanel.png

Ungdomspanelet består av 13 ungdommer fra hele landet og velges for et år av gangen.

Målet er å legge til rette for ungdommers medvirkning i beslutningsprosesser og deltakelse som reelle aktører i utviklingen av integreringspolitikken.

Foto: IMDi

Tinashe Williamsen, forfatter, skuespiller og modell26 Tinashe Williamsen, forfatter, skuespiller og modell.png

Tinashe Williamsen er forfatter, skuespiller, modell og foredragsholder.

Tinashe har utgitt boken «Håndbok for unge antirasister», som allerede er i 3.opplag og som ble en umiddelbar suksess også utover landegrensene. Tinashe har med sitt blikk på samfunnet blitt en viktig stemme innenfor inkludering og mangfold.

Foto: Truls Qvale

Veronica Salinas, forfatter og litteraturformidler27 Veronica Salinas, forfatter og litteraturformidler.png

Veronica er forfatter, skuespiller og dramatiker. Hun er utdannet skuespiller og språkviter i Argentina, og har litteraturutdanning og forfatterutdanning fra Norge. Veronica har gitt ut ni bøker på norsk, og hennes bøker er oversatt og utgitt i ti land.

Hun jobber som formidler og forsker ved Norsk barnebokinstitutt (NBI). Hun leder Formidlingslaboratoriet, som er et nasjonalt prosjekt der de utvikler og tester formidlings-metoder i samarbeid med ulike aktører, herunder bedre formidling av litteratur til og med barn og unge. Siden 2021 har hun hatt fokus på barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, ungdom med kort botid i Norge, idrettsungdom og barn som bruker tegn som støtte.

Foto: Svein Støksen

Amalie Hyun ju Eggen, kunstner28 Amalie Hyun ju Eggen, kunstner.png

Amalie Hyun ju Eggen er en allsidig utøvende kunstner, bosatt i Oslo. 

Hun har vært ansatt i SKUDA siden 2019, og jobber prosjektbasert som skuespiller, danser, sanger og koreograf.

Foto: Ann Cathrin Bauchardt

Alen Seblani, sanger29 Alen Seblani, sanger.png

Alen kommer fra Ukraina og er født i Libanon. Han har en bachelor som tannlege fra Belarus og med spesialisering innen tannregulering fra Ukraina.

Han begynte å synge og å spille tidlig, takket være sin mor som er pianolærer. Å kunne mestre både musikk og flere språk, har hjulpet ham med å lære det norske språket. Etter avsluttet introduksjonsprogram denne våren, har han blant annet jobbet som barnehageassistent via vikarbyrået Manpower.

Foto: IMDi

Matata30 Matata.png

Matata er et kenyansk-norsk band og dansegruppe, etablert 2016 i Oslo, Norge.

Foto: Guro Sommer Værland

Katja Heradstveit, konferansier31_Katja Heradstveit, konferansier.png

Katja Heradstveit er utdannet sosiolog og har jobbet i IMDi siden 2006. Hun er i dag direktør for samfunnskontakt, men har hatt flere lederstillinger i direktoratet med blant annet ansvar for FOU porteføljen, tolkefeltet og kommunikasjon.

Hun har medvirket i utviklingen av ordningen med introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere og statsborgerseremonier fra tegnebrettet til iverksetting.

Foto: Marte Garmann

Fant du det du lette etter?