Rapporten er en del av Integreringsbarometeret som IMDi har gjennomført jevnlig siden 2005 i hele befolkningen.

Nå er spørsmålene for første gang også besvart av egne innvandrerutvalg, fra ti forskjellige land, og deres norskfødte barn.

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold .