Men andelen artikler der personer med innvandrerbakgrunn uttaler seg i holder seg på 2 prosent, til tross for at de utgjør en stadig større andel av befolkningen (14,9 prosent).

I praksis betyr dette at innvandrerne er blitt stadig mer underrepresentert.

Det går fram av denne medieanalysen som Retriever har gjennomført på oppdrag fra IMDi.

Se også: Innvandrere i norske medier: Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold .