Last ned

Report (2016) (PDF, 660 KB)

I denne studien har Institutt for samfunnsforskning sendt ut brev og SMS til grupper av potensielle velgere, mens andre, som ikke har mottatt tiltak, representerer kontrollgrupper. Studien ble gjennomført under kommune- og fylkestingsvalget i 2015 på oppdrag fra IMDi og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Funnene fra studien viser at det å motta en SMS eller et brev i forkant av valget har effekt for alle grupper, og at slike tiltak kan gjennomføres i større skala ved framtidige valg. Aller størst effekt har tiltakene i grupper med lav valgdeltakelse i utgangspunktet; unge velgere og innvandrere som stemmer for første gang. Studien viser at det er særlig effektivt for innvandrere med kort botid (over 3 år) å motta et brev med oppfordring om å stemme. 

Rapporten er skrevet på engelsk, med norsk sammendrag.

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold .

Last ned

Report (2016) (PDF, 660 KB)