Målsettingen er at 60 prosent av deltagere skal komme i jobb eller utdanning etter å ha deltatt i Jobbsjansen.

Hovedfunn:

  • Etter svake resultater spesielt i 2010 og 2011, har det fra 2012 og utover vært en forholdsvis stabil forbedring i andelen deltakere som går over til arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Tre av de siste fire årene har måloppnåelsen vært på over 60 prosent.
  • Jobbsjansen har i perioden 2013-2016 hatt bedre resultater enn introduksjonsordningen.
  • Målgruppeendringer skaper utfordringer for gjennomføringen. Prosjektene trenger dermed tid på å finne gode arbeidsmåter og godt programinnhold for nye typer deltakere.
  • Det er behov for mer kunnskap om deltakernes egne erfaringer med og vurderinger av Jobbsjansen.

Rapporten er en del av en evaluering av Jobbsjansen som varer ut 2019. I tillegg til denne rapporten, består evalueringen av en følgeevaluering av Jobbsjansen og en resultatrapportering fra prosjektene (kommer senere). Samlet sett skal disse rapportene gi et svar på i hvilken grad ordningen er egnet for å få innvandrere i arbeid og utdanning.

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.