Det går fram av rapporten Norwegian Research Centre (NORCE) har utarbeidet på oppdrag fra IMDi: «Samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet».

Rapporten omfatter både samarbeid med aktører som leverer tjenester og som supplerer introduksjonsprogrammet.

 

 

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram og frivillige organisasjoner.