Statistikk og nøkkeltall

Her finner du statistikk og nøkkeltall over innvandring, integrering og IMDis øvrige ansvarsområder.

Arbeid og levekår i Troms fylke

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

Arbeid

Statistikken viser sysselsettingsandel blant innvandrere fordelt etter ulike kjennetegn som alder, innvandringsgrunn, landbakgrunn og botid i Norge. Statistikken gir også oversikt over andelen arbeidsledige innvandrere, samt personer utenfor arbeid og utdanning.

Levekår

Her finner du statistikk om innvandreres inntekt sammenliknet med øvrig befolkning. Statistikken viser også eierstatus for bolig, samt andelen som bor trangt blant innvandrere og i resten av befolkningen.

Troms fylke

Dette er tall for Troms fylke.

Du kan finne tall for alle kommuner, fylker, bydeler og næringsregioner i Norge.

Fant du det du lette etter?