Statistikk og nøkkeltall

Her finner du statistikk og nøkkeltall over innvandring, integrering og IMDis øvrige ansvarsområder.

Kvalifisering og introduksjonsprogram i Troms fylke

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram for flyktninger og familiegjenforente med flyktninger. Målet er at deltakerne skal lettere bli økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv.

 • Vennligst vent

  Laster tall og statistikk over integrering...
 • Vennligst vent

  Laster tall og statistikk over integrering...
 • Vennligst vent

  Laster tall og statistikk over integrering...
 • Vennligst vent

  Laster tall og statistikk over integrering...

Brukerundersøkelse i introduksjonsprogram

Årlig gjennomfører IMDi en brukerundersøkelse blant nyankomne flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet. Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om deltakernes erfaringer og tilfredshet med introduksjonsprogrammet. Undersøkelsen bidrar til brukermedvirkning i offentlige tjenester og danner et grunnlag for videreutvikling og forbedring av introduksjonsprogrammet på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.

 • Vennligst vent

  Laster tall og statistikk over integrering...
 • Vennligst vent

  Laster tall og statistikk over integrering...

Voksne elever i grunnskole og videregående opplæring

Troms fylke

Dette er tall for Troms fylke.

Du kan finne tall for alle kommuner, fylker, bydeler og næringsregioner i Norge.

Fant du det du lette etter?