Statistikk og nøkkeltall

Her finner du statistikk og nøkkeltall over innvandring, integrering og IMDis øvrige ansvarsområder.

Befolkning og flytting i Fyresdal kommune

Befolkning

Antallet innvandrere i Norge har mer enn tredoblet seg de siste tjue årene. Statistikken viser sammensetningen av befolkningen med innvandrerbakgrunn og hvordan denne har endret seg over tid.

  • Vennligst vent

    Laster tall og statistikk over integrering...
  • Vennligst vent

    Laster tall og statistikk over integrering...

Flytting

Statistikken viser antall flyttinger inn til eller ut fra valgt område blant innvandrere og øvrig befolkning. Det skilles mellom flytting fra eller til utlandet (innvandring og utvandring) og flytting til eller fra annen kommune i Norge (innflytting og utflytting).

Fant du det du lette etter?