Flyktninger og andre innvandrere kan ha rett til ulike typer opplæring. Noen har plikt til å gjennomføre opplæringen. Hvem som har rett og plikt til hva, avhenger blant annet av type oppholdstillatelse og alder.