Under finner du tre ulike brev som kan sendes ut til innbyggere i kommunen:

  • Til dem som kan ha rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Til dem som bare har plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
  • Til dem som har kort tid igjen av 3-års fristen

Informasjon om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap på andre språk

Informasjon om plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap på andre språk