Velg hvilke maler du ønsker å bruke og last ned og lagre filen på egen pc. Malen må fylles ut med informasjon om deltakeren og teksten må tilpasses innholdet i vedtaket som fattes. Alle malene er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Vedtaksmaler introduksjonsprogram

deltakelse i introduksjonsprogram, uten individuell plan  bokmål  nynorsk
deltakelse i introduksjonsprogram, med individuell plan  bokmål  nynorsk
avslag på deltakelse i introduksjonsprogram  bokmål  nynorsk
utvidet deltakelse i introduksjonsprogram  bokmål  nynorsk
avslag på søknad om utvidet deltakelse i introprogram  bokmål  nynorsk
individuell plan  bokmål  nynorsk
vesentlig endring av individuell plan  bokmål  nynorsk
tilbakebetaling av stønad  bokmål  nynorsk
trekk i stønad på over 50 prosent  bokmål  nynorsk
trekk i framtidig stønad på over 50 prosent  bokmål  nynorsk
innvilget permisjonssøknad  bokmål  nynorsk
avslag på permisjonssøknad  bokmål  nynorsk
midlertidig stans av introduksjonsprogram  bokmål  nynorsk
permanent stans av introduksjonsprogram  bokmål  nynorsk
bortfall av rett til egenmelding  bokmål  nynorsk

Vedtaksmaler norskopplæring

rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer  bokmål  nynorsk
rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 300 timer  bokmål  nynorsk
rett til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer  bokmål  nynorsk
plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 300 timer  bokmål  nynorsk
fritak fra plikt til opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap  bokmål  nynorsk
avslag på søknad om deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap  bokmål  nynorsk
avslag på søknad om fritak fra opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap  bokmål  nynorsk
avslag på søknad om utsatt start av opplæring  bokmål  nynorsk
behovsprøvd norskopplæring - innvilgelse  bokmål  nynorsk
behovsprøvd norskopplæring - avslag  bokmål  nynorsk
individuell plan  bokmål  nynorsk
vesentlig endring av individuell plan  bokmål  nynorsk
betaling for timer grunnet udokumentert fravær  bokmål  nynorsk
permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap - innvilgelse  bokmål  nynorsk
permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap - avslag  bokmål  nynorsk
permisjon fra behovsprøvd norskopplæring - innvilgelse  bokmål  nynorsk
permisjon fra behovsprøvd norskopplæring - avslag  bokmål  nynorsk
midlertidig stans av opplæring i norsk og samfunnskunnskap  bokmål  nynorsk
midlertidig stans av behovsprøvd opplæring i norsk  bokmål  nynorsk
permanent stans av opplæring i norsk og samfunnskunnskap  bokmål  nynorsk
permanent stans av behovsprøvd opplæring i norsk  bokmål  nynorsk
fritak fra avsluttende prøve  bokmål  nynorsk

Malene skal etter hvert flettes automatisk i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).