Asker kommune har gjort en solid innsats med bosetting av flyktninger over tid. De har også vært en foregangskommune i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Askers integreringsarbeid er nyskapende, og kommunen utvikler blant annet nye modeller og metoder for kvalifisering av flyktninger uten formell kompetanse. Systuen på IKEA Slependen, som åpnet høsten 2017, er eksempel på et innovativt partnerskap med lokalt næringsliv som skaper nye arbeidsplasser. Asker gir også flyktninger uten grunnskole tilbud om en alternativ vei til fagbrev, i samarbeid med NAV og Folkeuniversitet i Asker.

Stem på Asker
Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.