Gjøvik kommune har vært svært fleksibel i bosettingsarbeidet. Kommunen har blant annet tatt imot mange personer med helseutfordringer, og jobber aktivt med utvikling av gode og nye prosjekter for å fremme bosettings- og integreringsarbeidet. Et av tiltakene er Globus kafè, som er en internasjonal kafè drevet av innvandrerkvinner fra mange ulike nasjonaliteter. Tiltaket har gode resultater for overgangen til arbeid blant deltakerne, gjennom flere år. Gjøvik kommune har også en flerkulturell barnehage som har fokus på gode relasjoner med barnas familier og prioriterer hjemmebesøk før barnehagestart.

Stem på Gjøvik

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.