Randaberg kommune har bosatt flykninger i en årrekke, og tenker stadig nytt om kvalifisering av innvandrere. Kommunen ser bosetting og integrering i sammenheng og har et godt arbeidsrettet introduksjonsprogram hvor flyktninger kan prøve seg i arbeidslivet. Kommunen tilbyr kombinert løp med norsk og arbeidstrening, med tett oppfølging av deltaker og praksisplass i samarbeid med næringslivet. Randaberg kommune startet et nytt prosjekt i samarbeid med IKEA og Scandic Hotel høsten 2019. Prosjektet har som formål å bygge på og utvikle deltakernes eksisterende kompetanse etter arbeidsgivers og arbeidsmarkedets behov.

Stem på Sunndal

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.