Tromsø kommune har, takket være utstrakt samarbeid mellom etater i kommunen, bosatt mange flyktninger med omfattende oppfølgingsbehov. Innstillingen blant ansatte i Tromsø kommune er at det alltid finnes gode løsninger for å ta imot og integrere flyktninger og innvandrere, uansett hvilke oppfølgingsbehov den enkelte har. Tromsø kommune jobber blant annet aktivt for at innvandrerorganisasjoner skal samarbeide med andre frivillige organisasjoner slik at de kan gjennomføre tiltak sammen. Kommunen har fokus på å skape gode fellesskap og sterke bånd mellom alle aktørene i kommunen, frivilligheten, næringslivet, lokalsamfunnet og nye borgere i Tromsø.

Stem på Tromsø

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.