Voss kommune har gjort en betydelig innsats med bosetting av flyktninger over tid. Kommunen har utarbeidet en modell rettet spesielt mot deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn i introduksjonsprogrammet. Samarbeidspartneren er blant annet hotell Scandic Voss, som åpnet på nyåret i 2020. På den ene siden handler samarbeidet om å dekke arbeidskraftbehovet i kommunen, og på den andre siden handler samarbeidet om at fagopplæringen flyktningene mottar også skjer i praksis med morsmålsstøtte. Morsmålsstøttet undervisning for flyktninger med lite eller ingen skolebakgrunn vil kunne ha positive effekter på deltakernes læring, motivasjon og klassemiljø.

Stem på Voss

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.