Hvert år anmoder IMDi kommunene å ta imot et visst antall flyktninger. Kommunene som vedtar å bosette flyktninger, blir så bedt om å ta imot konkrete personer.

Fant du det du lette etter?