Et viktig mål med integreringspolitikken er å få flyktninger og innvandrere raskest mulig i arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige. NAV, IMDi og andre instanser jobber aktivt for å øke sysselsettingen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Godkjenning av utenlandsk utdanning (e-læring)

Et digitalt kurs for deg som skal gi innvandrere råd og veiledning om ulike godkjenningsordninger. Kurset passer for programrådgivere i introduksjonsprogram, veiledere i Jobbsjansen, ansatte i NAV og lærere i voksenopplæringen.

Henter figur...